Zaloguj sięPrzypomnienie hasłaZarejestruj się
Uchwały

Wszystkie uchwały, wiadomości i pliki, są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości właścicieli wspólnoty Młynowa 60A. Pobrany plik zawiera informacje poufne i jest przeznaczony wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś mieszkancem wspólnoty nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań negatywnych i na szkodę wspólnoty przez osobę nieuprawnioną jest surowo wzbronione i ma konsekwencje prawne. Osoba pobierająca plik oświadcza że jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej Młynowa 60A.

Każdemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo zaskarżenia uchwały do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli, albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo może być wytoczone w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli lub od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Sąd prowadzący postępowanie w sprawie zaskarżenia uchwały może (ale nie musi) wstrzymać jej wykonanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy.